De vaarwater specialist van Nederland

Vaarroute 3x Biesbosch

De Biesbosch is een prachtig vaargebied en is bekroond tot nationaal park. Het is het grootste zoetwatergebied met getijdenverschil. Er is een overvloed aan waterwegen, grote en kleine die kronkelend door het natuurgebied gaan. Het totale gebied bestaat uit drie stukken: de Sliedrechtse Biesbosch, de Dordtse Biesbosch en de Brabantse Biesbosch.

De Sliedrechtse Biesbosch

De Sliedrechtse Biesbosch kent geen vaste bruggen, wel beweegbare bruggen en twee sluizen. De maximum vaarsnelheid is 9 kilometer per uur op de grotere vaarwegen en 6 kilometer per uur op de kleinere wateren. De maximale diepgang is 1,2 meter bij gemiddeld laagwater. Het verschil met hoogwater is ca 80 centimeter.

De Sliedrechtse Biesbosch is de kleinste van de drie gebieden maar is wel het meest authentieke stukje Biesbosch. Het gebied ligt bovenin het Nationaal Park de Biesbosch en is bereikbaar via de Ottersluis aan de zuidkant en via de Helsluis bij Helsloot. Zoals gemeld is de diepgang maximaal 1,2 meter maar er zijn ook stukken die behoorlijk dieper zijn, zeker als u rekening houdt met de waterstand. De meest gebruikte vaarroute is van de Ottersluis naar Dordrecht, daar is de diepgang 1,8 meter

Langs het Moldiep (1,2 meter diepgang) zijn leuke beschutte aanlegplaatsen achter het eilandje. Er zijn drijvende steigers om aan te leggen maar u kunt ook afmeren bij de graswallen. Direct na het bezoekerscentrum is een klein haventje, de Moldiephaven, daar mag u ook overnachten, bij Kikvorskil is ook een drijvende steiger om aan te leggen. Maar: u mag hier niet overnachten, de aanlegplaatsen mogen maximaal drie uur gebruikt worden.


De Brabantse Biesbosch

De Brabantse Biesbosch bestaat uit een aantal polders, Grienden, riet- en biezengorsen en doorkruist talloze brede en smalle killen en enkele grote drinkwaterreservoirs (niet toegankelijk). Over het algemeen is er weinig aanduidingen wat de vaargeul is. De diepgang van het Brabantse Biesbosch is 1,5 meter voor de grote wateren en 70 centimeter voor de kleine wateren. Deze diepgang geldt bij gemiddeld laagwater, bij hoogwater kunt u hier gemiddeld 35 cm bijtellen. De maximumvaarsnelheid is ook hier 9 kilometer per uur voor de grote wateren en 6 voor de kleine wateren.

De belangrijkste vaarroutes zijn van het Hollands Diep, door het Noordergat van de Vissen, Gat van de Noorderklip, het Ruigt en het Steurgat naar de Biesboschsluis. Een tweede veel gebruikte route is van de Amer door het Spijkerboor, het Middelste Gat van het Zand en het Steurgat naar de Biesboschsluis. Er zijn enkele aanlegplaatsen gerealiseerd bij Recreatiepark Aakvlaai, waarbij u mag aanleggen voor maximaal drie dagen.


De Dordtse Biesbosch

De Dordtse Biesbosch ligt tussen Willemsdorp, Dordrecht en de splitsing van de Merwede en de Nieuwe Merwede. Het gebied is slecht toegankelijk, veel stukken zijn natuurreservaat en verboden vaargebied. Er zijn veel ondiepten, onderwaterobstakels en er zijn geen voorzieningen.