De vaarwater specialist van Nederland

de BootVerzekering

Alles over bootverzekeringen

Met de bootverzekeringen van Veenstra & de Jong Assurantiën ben je goed verzekerd tegen schade aan je boot. Een volgboot is tot € 5.000,- gratis meeverzekerd. Je hebt recht op gratis hulpverlening in Nederland en Europa. Daarnaast ben je tot vijf miljoen euro verzekerd tegen schade die je met de boot veroorzaakt bij anderen. Het eigen risico is € 75,- als je door eigen schuld schade oploopt aan je eigen boot. Een extra eigen risico is ook mogelijk, je verlaagt dan je premie aanzienlijk.

 • Lage Premie
  Lage basispremie én no-claim korting tot 40%
 • Geen Eigen Risico
  Voor boten tot € 50.000 geen eigen bijdrage bij schade
 • Ervaring & Expertise
  Wij helpen je de beste bootverzekering te kiezen.

Wat is allemaal is verzekerd!

WA dekking boot

Moet een boot altijd verzekerd zijn? In Nederland is een bootverzekering niet altijd verplicht. Wanneer en waar je wel een bootverzekering nodig hebt lees je hier.

WA verzekering boot: Je bent verzekerd voor schade aan anderen. Dit is bijvoorbeeld schade aan een andere boot, een zwemmer of een steiger. De verzekerde som is bij de bootverzekering € 7.500.000,-. De WA verzekering boot dekt daarnaast ook:

 • Schade door een waterskiër die schade achter de boot veroorzaakt;
 • Kosten van het lichten, bergen en opruimen van de boot als dit verplicht wordt gesteld door de overheid;
 • Hulpverlening in Europa
Basis Casco dekking

Met deze dekking is je boot verzekerd voor WA dekking én voor schade aan je eigen boot. Schade aan de inboedel is standaard meeverzekerd voor 20% van de verzekerde som van de boot. De trailer en buitenboord motor zijn verzekerd, als deze zijn genoemd op de polis.

Dekking diefstal:                                                                                                                                                                  Onder diefstaldekking valt ook inbraak of een poging daartoe. Bij diefstal krijgt je de dagwaarde vergoed. Ook in de winterstalling is de boot verzekerd voor diefstalschade

Dekking Brand:                                                                                                                                                                  Schade door brand en ontploffing is verzekerd

Dekking Natuur:                                                                                                                                                                   Onder natuurschade wordt hagel, bliksem en storm schade genoemd.

Uitgebreid Casco dekking

Alle hierboven genoemde schades. Daarnaast ben is de boot ook verzekerd voor schades door:

 • Overspanning of inductie
 • Vorst
 • Fabrieksfouten (eigen gebrek schades)
 • Vandalisme 

Daarnaast profiteer je van drie jaar gratis aanschafwaardegarantie. Daarbij krijg je het aankoopbedrag vergoed als de boot wordt gestolen of total loss raakt in de eerste drie jaar mits de boot is gekocht bij een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf. Ook vindt er geen ‘aftrek nieuw voor oud’ plaats.

Boottrailer
In combinatie met de beperkt casco of uitgebreide casco dekking bootverzekering kun je de boottrailer ook mee laten verzekeren. Dan is de trailer voor plotselinge en onvoorziene beschadiging of verlies door elk onverwacht van buitenkomend onheil verzekerd, ook als gevolg van een eigen gebrek van de boot. De uitkering is maximaal de dagwaarde van de trailer.

Inboedel dekking
De inboedelverzekering dekt diefstal en schade aan alle losse spullen in de afgesloten boot. Bij Basis Casco of Uitgebreid Casco is de inboedel gratis meeverzekerd. Bij schade aan de inboedel wordt een deel van het verzekerd bedrag vergoed.

Ongevallen opvarenden
Je bent verzekerd voor blijvende invaliditeit en overlijden door een ongeval van jou en andere gasten/familieleden tijdens een recreatief verblijf op de boot. Dit geldt ook als je aan- en van boord gaat. Je bent ook verzekerd voor een ongeval van jezelf en jouw familie tijdens een tijdelijk verblijf aan boord van een andere boot.

Rechtsbijstand
Je bent als verzekeringsnemer (particulier) verzekerd voor juridische conflicten. Deze meningsverschillen dienen te maken te hebben met deelname aan het waterverkeer en/of het bezit, vervanging, onderhoud van de boot die verzekerd vermeld staat op de polis van de bootverzekering.

Gratis dekking volgboot
De bijbehorende volgboot (maximaal 10 pk) is gratis mee te verzekeren tot € 5.000,-. De dekking van de volgboot is dezelfde als de dekking die je voor de boot kiest.

Hulpverlening
Alarmcentrale biedt hulp in de volgende gevallen:

 • Bij uitval van de boot
  Als er niet verder gevaren kan worden door diefstal of schade aan jouw boot
 • Bij uitval van de boottrailer of de auto die jouw boottrailer trekt
  Als de auto waarmee je de boottrailer trekt waarop je de boot meeneemt op reis, plotseling en onvoorzien uitvalt
 • Bij uitval van de schipper of de bestuurder van de trekkende auto
 • Bij blokkering van de vaarwegen
  Als je niet meer verder kunt varen of reizen met de boot door enige onvoorziene blokkering van de vaarwegen terug naar Nederland.